W branży bezpieczeństwa pracy najważniejszym kapitałem jest doświadczenie.

   Właścicielka firmy, z wykształcenia chemik, posiada ponad 40 letnie doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zdobyte podczas studiów podyplomowych, pracy w laboratorium badań środowiskowych oraz pracy w Inspekcji Sanitarnej w dziale Higieny Pracy. Przez ten czas wielokrotnie spotykała się z nieszczęściem ludzi, którzy stracili zdrowie lub życie podczas wykonywania swoich obowiązków pracowniczych. Ich wypadków oraz chorób zawodowych, których wielokrotnie przyczyną była niewiedza, ignorancja, zaniedbanie, głupota lub źle rozumiana oszczędność – można było uniknąć.

     Naszą misją jest zapewnianie bezpieczeństwa w pracy poprzez rozpoznawanie zagrożeń, proponowanie pracodawcy sposobów minimalizacji ich niekorzystnych skutków, monitorowanie stanu zagrożenia, edukowanie pracodawców i pracowników.

     Firma Patronat SAN-ERGO została założona w 1996 roku przez mgr Wandę Kret i od początku zajmuje się świadczeniem usług z zakresu BHP, m. in. organizacją szkoleń oraz sprawowaniem obowiązków służby BHP na zlecenie pracodawców. Początkowo jako jednoosobowa działalność gospodarcza później jako firma rodzinna.

     Staramy się oferować nasze usługi jak najtaniej. Jest to możliwe dzięki minimalizacji kosztów stałych i administracyjnych np. w czasie dnia w biurze zostaje tylko faks i automatyczna sekretarka. Na chwile obecną pracuje dla nas zespół młodych inspektorów bhp, osoby znające się na szeroko pojętą technologią wytwarzania. Współpracujemy z prawnikami, z rzeczoznawcami i inspektorami ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego i laboratoriami badań środowiskowych. Dzięki temu jesteśmy w stawie stawiać czoło nowym wyzwaniom w zakresie bhp pomimo zmieniających się przepisów i zarządzeń wewnętrznych ZUSu.

       Prowadząc działalność od 1996 roku współpracowaliśmy z kilkuset podmiotami gospodarczymi, przeszkoliliśmy tysiące pracowników. Zdobyte kontakty i doświadczenia wykorzystujemy w dalszej pracy. Nasza firma jest płatnikiem VAT i za nasze usługi wystawiamy faktury. Obszar działania naszej firmy to Warszawa i okolice.

Zapraszamy do współpracy.

       Zespół                

       Patronat San-Ergo      .